Pravidla pro vytváření alchymistických kouzel | alchymické (funkční) významy tarotové arkány (Čeština) Igor Olenev

Název cvičení „Alchymická kouzla“ plně odpovídá historickému chápání toho, co je alchymie. Alchymie je věda o proměnách a proměnách člověka. Extrakce alchymistického zlata z míchání látek je metaforou pro spojení energetických toků procházejících lidským tělem a získání potřebného úspěchu na výstupu (je to také zázrak, pátý prvek nebo alchymistické zlato).

Pravidlo alchymistického kouzla:
Alchymisté vytvořili vlastní „periodickou tabulku“ magických prvků, konkrétně balíček karet TAROT. Každé laso je určitý energetický tok (kanál), který skutečně existuje ve fyzickém světě. Úkolem alchymistického kouzla je vybrat kombinaci 4 nezbytných magických prvků (energetických toků / kanálů) pro konkrétního člověka v jeho konkrétní životní situaci a pro řešení konkrétního životního úkolu. Alchymistická kouzla jsou vždy složena ze 4 tarotových arkán. 4 lasa se odebírají podle principu čtyř světových stran a pravidla stability (4 nohy stolu nebo židle). V tomto smyslu je kříž nebo čtverec ideální stavbou. První karta se bere z velké arkány, druhá ze dvorní arkány, třetí z numerické arkány a čtvrtá karta se bere z celého balíčku a doplňuje jednu ze tří pro stejnou skupinu arkán, buď starší arkána, nebo dvorní arkána, nebo číselná arkána. Alchymistické kouzlo je spojením 4 proudů energie, které se zapojují do života člověka a zesilují jeho projevy v těle pomocí kouzel (manter) složených ze 4 arkán. V psychologii se tomu říká utváření psychologických postojů, autohypnóza a ukotvení. Správně zvolené alchymistické kouzlo má obrovskou sílu. Tarotové karty se v tomto případě používají jako obrazy-katalyzátory potřebných energií. V okamžiku působení je důležité si uvědomit vnitřní propojení s energetickými toky podle principu 4 arkány. Slova kouzla by měla být vyslovována nahlas (nebo poslouchat zvukovou nahrávku pořízenou vlastním hlasem) alespoň 4-5krát denně (čím více, tím lépe). Pro tvorbu alchymistických kouzel je potřeba dobře znát alchymistické (funkční) významy tarotových karet. Nejlepší je provádět alchymistická kouzla na tarotovém balíčku CREATOR FATUM.

Text kouzla alchymie:
1. «Jméno arkány» — dej mi magickou sílu «slova kouzla».
2. «Jméno arkány» — dej mi magickou sílu «slova kouzla».
3. «Jméno arkány» — dej mi magickou sílu «slova kouzla».
4. «Jméno arkány» — dej mi magickou sílu «slova kouzla».

Slovo „kouzlo“ lze nahradit slovem „život“ (význam je stejný).

Účel alchymistických kouzel:
— Spojte racionální cíle na vnitřní úrovni s iracionální silou záměru.
— Aktivace osobních schopností pomocí různých energetických toků.
— Vlastní vývoj prostřednictvím plastických přechodů (transformací) do různých proudů.
— Schopnost vidět v logice procesů jak osudy jiných lidí, tak i svůj vlastní (en. Toky).
— Vnímání jiných dimenzí reality, kde jsou události řízeny živými procesy.

Úkoly alchymistického kouzla:
— Výběr čtyř arkán v souladu s pravidlem alchymistických kouzel a sestavení textu kouzel, který se pak čte jako mantry. Sesílání kouzel vytváří v lidské psychice nezbytné sebepřizpůsobení a provádí se tak dlouho, dokud se síla záměru plně nezapojí do zamýšleného obchodu.
— Je potřeba naučit se cítit ducha zvědavosti („zvíře“, které je kvintesencí života a nositelem energie záměru).
— Je také nutné hluboce a jemně porozumět alchymickému (funkčnímu) významu každé arkány, abychom viděli, jaké energetické toky jsou potřebné k vyřešení konkrétního životního úkolu.
— Alchymista musí přesně určit logiku událostí probíhajících v životě člověka v jazyce funkčních (alchymistických) významů tarotové arkány.
— Cvičící alchymista pomáhá vypracovat jedinečnou kombinaci osobnost-situace-cíl na přání klienta, z tohoto důvodu je každé alchymistické kouzlo jedinečné. Jakékoli pokyny a šablony jsou vyloučeny. Některé příklady však mohou naznačovat myšlenku.
— Při sesílání alchymistických kouzel je důležité vidět všechny arkány před sebou.
Tarotový balíček Creator Fatum potřebuje nejen mistr alchymista, ale také klient (pro kouzlo je stále lepší používat váš balíček a ne koláže fotografií na obrazovce smartphonu).

Kompletní recenze balíčku: https://creator-fatum.com/koloda-creator-fatum/

Balíček si můžete objednat v našem internetovém obchodě: https: //shop.rus-magic.ru/shop/magicthing/-creator-fatum /

(Zadejte objednávku v angličtině, abychom vám mohli poslat balík mezinárodním doručením. Pokud máte potíže s překladem adresy, doporučujeme použít google překladač)

Klíčové výhody alchymistických kouzel:
— Alchymistická kouzla jsou naprosto nezávislým základním praktickým směrem.
— Zvládnutí alchymistických kouzel nevyžaduje speciální vzdělání. Potřebujeme: životní zkušenosti, schopnost cítit druhé lidi, pozorování a schopnost vyjadřovat myšlenky slovy.
— Síla alchymistických kouzel spočívá v tom, že racionální dobrovolné tlačení reality k dosažení cílů je spojeno s iracionální činností nevědomých mechanismů, díky nimž člověk automaticky využívá jakékoli příležitosti. Právě tato kombinace značně zvyšuje pravděpodobnost nezbytných událostí a umožňuje ZÁZRAK!
— Možnosti praktikování alchymistických kouzel sahají daleko za řešení problémů a jsou více zaměřeny na otázku — jaké psychologické postoje pomohou dosáhnout kýženého cíle. Z tohoto důvodu jsou alchymistická kouzla univerzální.

Vlastnosti školení:
Umění sesílat alchymistická kouzla se předává osobním zasvěcením alchymistickým mentorem, který se upřímně zajímá o dovednosti a úspěch svých žáků. Naučit se alchymistické významy arkány by nemělo ze strany mentora zabrat mnoho času a z větší části by mělo být nezávislé. Samotné pravidlo sesílání kouzla není obtížné. Alchymista-mentor však musí studenty během tvorby alchymistických kouzel naučit cítit, jak moc je vytvořené kouzlo schopno probudit, řídit a zvýšit sílu ZÁMĚRU.

Je důležité vědět! Protože každé alchymistické kouzlo je čistě individuální a nikdy se neopakuje, je správné říci – seslat alchymistické kouzlo. Alchymistická kouzla jsou kreativita, a proto jsou vytvořena!

Příklady vytváření alchymistických kouzel na našem kanálu YouTube (Důležité pro sledování!):
… .Odkaz na seznam skladeb „Alchemy spells“….

Alchymistické (funkční) principy arkány

Velká arkána:

0. VTIP — Přehrajte si obvyklou realitu, najděte nečekané řešení a novou cestu, kterou si ani nebylo možné představit.

1. MAG — Právo vyvoleného prosadit realitu a nastolit nový řád s dovedností a osobní silou danou shora.

2. VELKNĚŽKA — Naslouchejte sami sobě a spolehněte se na svůj vnitřní smysl pro pravdu, abyste pochopili, co se děje, a našli správná rozhodnutí.

3. CÍSAŘOVÁ – Pečlivě sledujte chaoticky se měnící okolnosti, houževnatě vytrhávejte nečekaně se objevující příležitosti.

4. CÍSAŘ — Přísná sebekázeň a přísné dodržování jasně stanovených pravidel a řádu.

5. HIEROPHANT — Poctivý rozbor chyb, kterých se dopustil ve vztahu k sobě samému, aby se v budoucnu neopakovaly.

6. LÁSKA — Odpovědná volba, která znamená přijetí možných důsledků a odmítnutí jiných možností.

7. CHARIOT — Honba za novými osudovými vyhlídkami, radikální změna životního stylu, vynulování spojení s minulostí.

8. SPRAVEDLNOST – Udržování křehké rovnováhy a rovnováhy na průsečíku zájmů různých stran, umění diplomacie.

9. PUSTEVNÍK — Udělat si v myšlenkách pořádek, pečlivě oddělit jejich skutečné potřeby od momentálních tužeb, tzn. trvalé z dočasného.

10. KOLO ŠTĚSTÍ – Spojení nesourodých kousků osobních zkušeností k vybudování základů pro zasloužený úspěch.

11. SÍLA – Konečná koncentrace vnitřní pozornosti konkrétním směrem a rázné trhnutí k dosažení požadovaného cíle.

12. VĚŠÁK — Zaplatit poplatek tím, že dáte (vyměníte, nahradíte) jednu část svého života (něco smysluplného nebo známého), abyste našli jinou (novou) část svého života.

13. SMRT — Upřednostňujte a odstřihněte vše nepodstatné (tříděte), aby uvolněná energie života směřovala k tomu, co je potřeba a nesla své ovoce.

14. MODEROVÁNÍ — S plným nasazením věnovat se jakémukoli podnikání a jeho důležitost dávat nad osobní zájmy.

15. DEVIL – Usměrňujte a využívejte energii obsesí a obsedantní vášně k dosažení cílů, které vyžadují přemotivovanost.

16. VĚŽ — Buďte neustále připraveni na prudkou změnu vývoje událostí k nejhoršímu, abyste měli vždy záložní cíle a plány.

17. STAR — Simulovat ve své představivosti obraz budoucnosti a žít v přítomných poloměrech jejího ztělesnění v realitě tohoto světa.

18. MĚSÍC — Oddělování imaginárních obav od skutečných hrozeb pro zachování potřebné opatrnosti na základě rozumného posouzení rizik.

19. SLUNCE — Pocit slastného proudu milosti, získaný díky duchovně blízkému životnímu stylu a zaměstnání.

20. SOUD – Srovnejte každé své rozhodnutí a jednání s možnými důsledky, vnějšími i vnitřními.

21. SVĚT — Realizujte rozsáhlé plány s neomezenými vyhlídkami podle zásady: «Moře je po kolena pro velká monstra a nikdo jim nemůže říkat, jak mají žít.»

Dvorní laso:

Stránka hůlek — Úspěšné řešení aktuálních životních úkolů (problémů), neodkládejte na zítřek, co lze udělat dnes.

Knight of Wands — Nekompromisní dodržování zásad na hranici fanatismu, připravenost bojovat za svůj nápad a dokonce jít proti všem za právo na jeho existenci.

Královna hůlek — Vlastnictví území (v nejširším slova smyslu) osobních zájmů a jeho ochrana před vnějšími i vnitřními problémy.

King of Wands — Vůdčí autorita, schopnost sjednotit zájmy mnoha lidí ve společné věci a vést ke společnému cíli.

Page of Cups — Získání velkého potěšení z každého fragmentu svého života, nalezení něčeho zajímavého a vzrušujícího pro sebe.

Knight of Cups – Mít sílu vášně, odolat kolosálnímu stresu akutních emocí a silných pocitů, které vás přivádějí k šílenství.
Královna pohárů — Touha vytvořit si svůj vlastní Ráj a obklopit se vším, co je vašemu srdci blízké, duši drahé a úctyhodné.

Král pohárů je moudrá kontemplace, vize světa takového, jaký je, se vším, co je krásné i strašné, co v něm existuje.

Page of Swords – Psychologická flexibilita, schopnost obratně se vykroutit v choulostivé situaci a přehrát vše ve váš prospěch.

Rytíř mečů — Jděte za svým vzdáleným snem, navzdory zpočátku nízké pravděpodobnosti jeho dosažení a nepochopení ze strany i blízkých lidí.

Queen of Swords – Schopnost co nejvýnosněji prezentovat svou roli a postavení ve společnosti, abyste získali maximální dividendy.

King of Swords — Manipulativní využití osobních schopností jiných lidí prostřednictvím vybudované sítě spojení a vztahů.

Strana denárů — Nahromadění užitečných znalostí a dovedností, které se mohou stát nástroji pro řešení životních problémů všeho druhu.

Rytíř denárů — Plně vykonávat veškerou nezbytnou tvrdou práci vyžadující vytrvalost a čas.

Queen of Denarii — Vytěžit maximum ze všeho, co je předmětem podnikání, na principu — vše by mělo fungovat a generovat příjem.

Král denárů – Schopnost zorganizovat obchod, rozdělit povinnosti, jasně stanovené úkoly a splnit všechny požadavky.

Číslo arcana:

Ace of Wands – Zvyšování vnitřní připravenosti čelit jakýmkoli problémům na cestě k vytouženému cíli, bez ohledu na to, jak obtížné a nebezpečné to může být.

2 hůlky — Určete si směr činnosti, který je vhodný pro dosažení jiných životních cílů, abyste nebyli odvedeni od hlavního podnikání.

3 of Wands – Připravte se na všechny výzvy, které by vám mohly stát v cestě k dosažení vašeho cíle, aby žádný problém nebyl zaskočen.

4 hůlek – Naplánujte si své akce, zhodnoťte rizika a předem si vyžádejte podporu každého, kdo může pomoci nebo se hodit tak či onak.

5 hůlek – Rozbijte velký cíl do překonatelných oblastí a pomocí taktiky malých vítězství projděte vedlejšími vítězstvími k tomu hlavnímu.

6 hůlek — Každý úspěch by měl být hodnocen pouze jako průběžný, žít podle zásady „můj skutečný triumf je stále před námi“.

7 of Wands — Nedávejte nepřátelům jedinou šanci a plně se soustřeďte na všechny úkoly případu, abyste neudělali jedinou chybu.

8 hůlek — Jděte proti svým vlastním obavám a odvažte se jednat smysluplně v životě kvůli vysokým ideálům.

9 hůlek — Aniž byste očekávali zradu, spoléhejte se pouze na ty spolubojovníky a podobně smýšlející lidi, kteří mají osobní zájem na úspěchu mentora.

10 hůlek — Bez přemýšlení spoléhat na nasbírané osobní zkušenosti a v průběhu let převažující postoj k sobě ze strany ostatních lidí.

Ace of Cups — Kreativní přístup k vašemu životu jako fiktivnímu románu plnému hlubokých významů a vášně.

2 šálky — Uvolněte touhy a zamilujte se, abyste prostřednictvím síly přitažlivosti mohli explodovat potenciál smyslnosti v sobě.

3 šálky – Vytvořte co nejvíce společných projektů, které budou milé u srdce a důležité pro všechny partnery zapojené do vztahu.

4 kelímky – o předmětu zájmu, abyste se vyhnuli spekulacím, shromážděte co nejvíce faktů a každý pečlivě analyzujte.

5 pohárů – Rozhodujte se po vyhodnocení nejhoršího scénáře za předpokladu, že tato možnost je obecně také uspokojivá.

6 pohárů – Udržujte spojenectví a vztahy, na kterých závisí společné projekty, stimulujte příspěvek ke společné věci z druhé strany.

7 pohárů — Přistupovat k věci snadno a s odvahou pro duši, bez přemýšlení o důsledcích a o tom, jak to všechno vypadá zvenčí.

8 šálků – Emočně abstrahujte od jakéhokoli vztahu a vše, co se děje zvenčí, hodnoťte jako nezainteresovaný člověk.

9 šálků — Pochopit zvláštní vnitřní naděje druhého člověka, co ho motivuje, čeho se bojí, čeho si cení, o čem sní a bez čeho nevidí smysl života.

10 šálků – Užívat si života tak, jak to dokážou ostatní lidé, a v návaznosti na univerzální radost z bytí zažít jásání nadšení.

Ace of Swords — Posílení vnitřní potřeby osobní seberealizace na vlně touhy po slávě a univerzálním uznání.

2 meče — Věřte v sebe a své schopnosti, i když v ně nikdo nevěří a morálně je nepodporuje, tzn. být chladný a úžasný pro sebe.

3 mečů — V táboře otevřených nepřátel a nepřátel, buďte jako ve válce a využijte nenávist nepřátel jako palivo motivace.

4 meče – Schovávání se, čekání a nežádání o potíže, zatímco dočasné okolnosti obecně nejsou k lepšímu.

5 mečů — V zásadě stůjte na svém a za každou cenu udržujte úder jakékoli síly, nepodvolte se ani neustupte (ani krok zpět).

6 of Swords — V současnosti připravte půdu pro požadované vyhlídky (nastavené do budoucna) tím, že vyřešíte potenciální problémy dříve, než nastanou.

7 mečů — Představte se jasně a přimějte každého, aby věřil vytvořenému obrazu, abyste se později také mohli přinutit, abyste odpovídali vytvořenému obrazu.

8 mečů – Při posuzování jejich skutečných schopností poctivě vycházejte z principu „jaký jsem v tuto chvíli na konečném výsledku“.

9 mečů – Rozlišujte skutečné vyhlídky od vzdálených a spoléhejte se pouze na to, co může přinést výsledky.

10 mečů – Spolehněte se pouze na sebe a svou sílu, vycházejte z toho, že výsledek není zaručený, ale pouze možný.

Ace of Denarii — Zvyšování vnitřní potřeby tvoření, za účelem vytvoření něčeho velkého a významného vlastníma rukama.

2 denáry — Zacházet s podnikáním jako s koníčkem, který přináší nejen potěšení, ale také duchovní zotavení (oživení).

3 denáry — Zvládnutí podnikání jako řemesla na úrovni pracovních schémat sledu akcí (recepty, návody atd.) vedoucích k předem stanovenému výsledku.

4 denáry — Chování v souladu s profesionální sebeúctou a důstojností s důrazem na společenský význam případu.

5 denárů – Kritický přístup k sobě a své práci s cílem zvýšit laťku dovedností na nejvyšší možnou úroveň.

6 denárů — Ve svém podnikání se řiďte skutečnými potřebami, přáními a schopnostmi ostatních lidí na principu «poptávka vytváří nabídku.»

7 denárů – Využijte své nepřátele, protivníky a konkurenty jako nástroj (prostředek) k dosažení požadovaných cílů.

8 denárů – Investujte úsilí, čas a peníze do projektu, dokud se neosamostatní a nezačne pro sebe pracovat.

9 denárů — Anulovat ušlý zisk tím, že všechny aspekty podnikání dokonale fungují a jejich vzájemný vztah.

10 denárů — Úspěšně realizovat plánované podnikání na základě původního projektu a osobních talentů.


Бесплатное обучение таро и смежных направлений, как в психологии, так и в эзотерике можно пройти на YouTube-канале

YouTube-канал
Калода таро «Creator Fatum»

Открыто в сети магазинов колода никогда продаваться не будет. Ее можно заказать только по почте.
Пишите в WhatsApp +7 938 421-35-27 или купите онлайн.

Мы в социальных сетях:

Telegram Вконтакте